Profesor Mustafa bashke me studentin e tij Abdulla Kaya marrin pjese ne BCCE2013

May 24th, 2013

Profesor Mustafa  bashke me studentin e tij Abdulla Kaya marrin pjese ne BCCE2013

Profesor Mustafa bashke me studentin e tij Abdulla Kaya marrin pjese ne BCCE2013

Stafi ynë akademik sidomos Shef i Departamentit të Administrimit të Biznesit, Assist. Prof Dr Mustafa UC, përkrah shumë aktivitete kërkimore që studentët e tij nermarrin. Profesor UC bashkëpunoi me nxënësin e tij Z. Abdulla Kaya në gjenerimin e një kerkimi shkensore të vlefshëm mbi "Një analizë te Mjedisit të Biznesit në industrinë e ndërtimit në Shqipëri". Në studimin e tyre ata theksuan faktorët kritik që çdo kompani ballafaqohet në mënyrë që të bëhet e suksesshëm në industrinë e ndërtimit.Kerkimi shkensore u pranua me sukses në Konferencën e dyte ndërkombëtare mbi Sfidat e Inxhinierisë Civile të organizuar nga Universitetit Epoka. Z. Kaya prezantoi shkurtimisht në seancën e 9-të me moderatorit Z. Burak Göktepe . Në këtë konferencë, moren pjese rreth 200 studiues dhe akademikë nga rreth 20 vende të ndryshme.