BUS viziton Eagle mobile % Albletekom

March 23rd, 2013

BUS viziton Eagle mobile % Albletekom

BUS viziton Eagle mobile % Albletekom

Departamenti i Administrim Biznesit Viziton Eagle & ALBTELECOM

 

Diten e mërkurë me date 16, 2012 studentet e vitit te pare te Administrim Biznesit freshmen studentët e Universitetit Epoka shoqëruar nga kreu i Departamentit të ndihmuar. Prof Dr Mustafa Uc dhe Assist. Prof Dr Juksel Koksal pasur mundësi për të bërë një vizitë studimore në ambientet e ALBtelecom dhe Eagle Mobile.

Si një materializimin e asaj që ata kanë mësuar në kurset e tyre ata do të shohim më në detaje se si kompanitë janë të organizuar në departamente të ndryshme, veçanërisht ata e panë se si Albtelecom dhe Eagle Mobile janë të organizuar. Ne u pritën nga Z. Murat Gurkas, Shef i Tregtisë dhe Departamentit të Marketingut i cili ishte kështu lloj të japë studentëve një shpjegim të detajuar në lidhje me departamentin e tij në lidhje me sfidat e sektorit të marketingut në Shqipëri, konkurrencën etj

Studentët patën mundësi të vizitojnë zyrat e punonjësve dhe të shohin me sytë e tyre se si një ditë normale pune rrjedh në ALBtelecom dhe Eagle Mobile. Ne u prit edhe nga kreu i Marrëdhënieve me Publikun dhe Departamenti për Media Z. Alban Tartari i cili i dha nxënësve një fjalim të shkurtër në lidhje me pozitën e tij shumë.

Studentët ishin të etur për të bërë pyetje të ndryshme në lidhje me tregun e telekomunikacionit në Shqipëri, sfidat e saj etj